Visitan’s

¿Què és Grapats?

La paraula grapats significa “porcions de coses petites i variades que caben en un puny”. Grapats és el nom de l’empresa perquè cercàvem una paraula que pogués englobar la diversitat de coses que abasta la nostra acció. Són Grapats d’oportunitats, de roba, d’objectes, de valors, de persones… El mot fa una síntesi i reflecteix la visió d’un projecte al servei del canvi social: inclusió de moltes actituds, bones intencions i valors que es tradueixen en una manera determinada d’entendre i gestionar el compromís que tenim amb els més febles i en la protecció del medi ambient. Apostem per un model d’economia alternativa, que anteposa la competència, l’individualisme, la maximització del benefici i la col·laboració, a la cerca del bé comú, de la sostenibilitat i la redistribució de la riquesa. A partir de la nostra cultura de la roba i les diverses activitats actuals, Càritas innova amb un projecte empresarial i social. per actualitzar el seu compromís amb la missió de donar servei a les persones i la transformar la societat. Amb la nova proposta del projecte GRAPATS, defensem un model de negoci que, tot i i utilitzar recursos de segona mà, integra la inclusió social i la sostenibilitat planetària.

Els objectius de GRAPATS

  • Crear llocs de treball d’inserció, amb els seus corresponents itineraris d’inserció adaptats a la realitat de l’actual mercat laboral.
  • Facilitar l’accés dels participants al mercat de treball ordinari
  • Dissenyar espais i activitats per a fomentar la ocupabilidad de col·lectius desfavorits.
  • Reorientar els treballs actuals de Càritas amb la roba cap a un model d’economia social i solidària.
  • Gestionar, potenciar i dignificar el lliurament de roba i equipament de la llar a famílies amb escassos recursos econòmics.
  • Crear noves complicitats i col·laboracions, internes i externes, sigui amb convenis o amb altres formes de cooperació.

On estem