L’impacte en el sector públic

  • L’impacte social del Grup Grapats es cristal·litza en la creació de llocs de treball d’inserció. L’any 2017 es van crear un total de catorze.
  • Estalviem prestacions socials a l’administració pública pel fet d’ocupar persones en risc d’exclusió social
  • Aportem a la hisenda pública: el 21% del valor de la roba i objectes que venem en concepte d’IVA + cotització de la seguretat social.
  • Promovem la transformació i la participació social:
     – Incentivem el consum responsable com a consum transformador pel canvi de la societat actual.
    – Promovem la col·laboració i la participació,  ja sigui com a compradors dels nostres productes i serveis o com a donants i voluntaris.
  • Fem donació social: col·laborem amb roba i objectes per a persones en risc d’exclusió i entitats del tercer sector.
  • Millorem les ràtios de reutilització i reciclatge i estalviem en la gestió municipal de residus.
Aportacions Nougrapats E.I         2018     2019     2020
IVA generat 54.888,93€ 65.144,66€ 59.899,20€
Seguretat Social 76.019,32€ 74.571,22€ 71.067,50€
Estalvi als ajuntaments taxa abocadors * 24.549,63€ 26.637,03€ 26.367,00€
TOTAL 157.475,88€ 166.352,91€ 157.333,70€

*Estalvi per a la disminució de residu tèxtil. Amb la recollida evitem taxes d’abocament i cost de recollida a les administracions locals (12,07€/kg)

Gestió transparent amb el residu tèxtil:

Som transparents al passar comptes dels nostres actes, i també al donar sentit a la roba que recollim perquè aquesta té una destinació coherent amb el nostre projecte.

Defensem la pràctica del consum responsable

Canviar d’hàbits de compra i estalvi, reparar en lloc de comprar coses noves, optar per el fet local, pensar si necessitem alguna cosa o “ens obliguen” a comprar-la, reprendre el contacte amb l’horticultura, fomentar compartir objectes o coneixements, fer més barri o poble. Què tenen en comú totes aquestes activitats? Que sorgeixen de la mateixa reflexió: com a consumidors, allò que triem afavoreix un model econòmic i social o un altre. És el ciutadà qui, amb les seves eleccions, davant l’adquisició de productes i serveis, pensats sota criteris de responsabilitat i sostenibilitat, podem facilitar el canvi cap a un model de consum, més just social i ecològicament.
Humanitzar la nostra economia és possible.

Qualitat i preu social:

El preu dels nostres productes i serveis ha de tenir en compte no només el cost econòmic sinó també el cost social. Volem competir en professionalitat i en bon servei més que en preu. El preu del nostre servei val més del que costa; no és el mateix fer negoci amb roba i objectes usats que fer justícia social.