En els actes, festes o celebracions populars sovint s’utilitzen plats, gots i coberts de plàstic d’un sol ús que acaben a les escombraries com a rebuig, i que per tant no es reciclen.

Per aquest motiu, CET GRAPATS posa a disposició de les entitats, i també de particulars, un nou servei de préstec d’una vaixella reutilitzable per a usar en aquestes ocasions, com també altres estris: safates, pinces, gots de llarga durada, i auxiliars com: termos, taules, estovalles, tovallons.

La comanda del préstec es pot fer per peces de qualsevol categoria del catàleg que oferim.

1.Per sol·licitar la vaixella o les diferents peces de la vaixella, la persona interessada ha de fer una simulació i proposta de reserva del servei per internet: www.grapats.com

Una vegada finalitzat el procés de sol·licitud via web, es farà el pagament de la proposta simulada; del transport, si és el cas, i de la fiança.

2. La comanda, com a mínim, s’ha de fer tres dies hàbils abans de la data de lliurament fixada i s’haurà de triar una opció d’entrega i retorn entre les tres que es descriuen:

  1. A càrrec de la persona interessada a l’Av. Guillem Graell, 24 de la Seu d’Urgell. Horari: de dilluns a divendres de 8 a 17:30 hores.
  2. En un punt escollit segons mapa web punts d’entrega, on hi consta els horaris per a cada punt.
  3. En un domicili proposat de qualsevol població que tingui en els seus carrers algun contenidor de recollida de roba de Grapats. La franja d’horaris d’entrega a domicili serà entre les 9 i 13 hores, feiners, de dilluns a divendres.
  • Es cobraran 25 euros a l’entrega i també 25 euros al retorn (IVA inclòs), per a les opcions d’entrega i retorn número dos i tres.
  • La comanda, inicialment té caràcter de reserva i no adquireix la confirmació en ferm, fins haver transcorregut dos dies naturals des del pagament. En cas de denegació de la comanda, automàticament es practicarà la devolució del pagament. Transcorreguts dos dies naturals des de la data de la reserva es donarà per confirmada la sol·licitud.
  • Retorn vaixella: La vaixella es retornarà sense rentar, però escurada de restes de menjar i de líquids, dins de les mateixes caixes en les quals s’ha entregat. S’haurà d’adjuntar el full d’incidències facilitat a l’entrega, en cas de material trencat o perdut.
  • En retornar la vaixella i auxiliars, es farà recompte de les peces lliurades i, si en falten o estan trencades, s’haurà de pagar el cost de reposició segons els preus establerts a la taula “cost reposició”.
*De la fiança

La fiança serà una quantitat del 50% del total del pressupost de la comanda (IVA inclòs) sempre que la comanda sumi més de 100€, fins a aquest import la fiança sempre serà de 50€. No hi ha IVA sobre la fiança.

Per a l’aplicació de la fiança i de les possibles sancions, es calcularà el preu del material malmès o perdut segons taula publicada a la web del cost de reposició i, per a les sancions, segons punt 5 de les condicions d’ús.

Una vegada realitzat el càlcul dels dos conceptes es generarà una nova factura que serà compensada amb la fiança i, en cas de no ser suficient, es reclamarà l’import restant.

Taula de cost de reposició
VAIXELLA SENSE IVA

plat pla (25 cm )
forquilla inox
ganivet inox
copa de vi i/o aigua (23 cl)
copa cava (15 cl)
cullereta de cafè
cullereta de postres
got de cafè (11cl)
got beguda (40 cl)
gerra d’aigua (1,3l)

3,40€
0,70€
1,50€
1,70€
1,50€
0,50€
0,50€
0,60€
2,00€
5,00€
AUXILIARES  

safata inox (40 cm oval)
cullerot inox (20 cm )
pinces inox (20 cm)
termo inox (3 l)
taula plegable (183 / 76 cm)
estovalles de roba (185 / 76 cm)
tovallo de roba (40 / 40 cm)
nevera (39 l)
carpa

8,50€
3,40€
3,00€
70,00€
120,00€
42,00€
3,25€
450,00€
900,00€

Si ets resident en poblacions de l’àmbit de la Mancomunitat de l’Urgellet, pots utilitzar el servei que té la Mancomunitat.