AVÍS LEGAL

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

CET GRAPATS, SLU, responsable del lloc web, d’ara en endavant el RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén fer complir les obligacions que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N.º 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d’ús.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a l’observança i compliment rigorós de les disposicions que s’hi estableixen, així com a qualsevol altra disposició legal s’hi apliqui.

CET GRAPATS, SLU es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense l’obligació de preavisar o assabentar els usuaris d’aquestes obligacions, atès que es considera suficient la publicació al lloc web de CET GRAPATS, SLU.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom del domini: /www.grapats.com/

Nom comercial: Grapats

Denominació social: CET GRAPATS, SLU

NIF: B25850611

Domicili social: Av. guillem graell 24, La Seu d’Urgell 25700 Lleida

Telèfon: 973 360426

E-mail: info@grapats.com

INSCRIT AL REGISTRE MERCANTIL DE LLEIDA VOLUM 1563 FOLI 131 S8 FULL 31805

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, els quals són responsables de qualsevol possible controvèrsia que se’n pugui desprendre. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web I, en tot cas, redirigir al lloc web principal de www.grapats.com .El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, sense implicar el seu sol esment o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat sobre aquests, ni el suport, patrocini o recomanació per part del RESPONSABLE.Per efectuar qualsevol tipus d’observació pel que fa a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic info@grapats.com .

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que no tingui coneixement efectiu que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a la mateixa o, si ho té, hagi actuat amb diligència per retirar les dades o fer impossible l’accés a elles.

Ús de Cookies: Pot ser que aquest lloc web utilitzi cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del web. Les cookies utilitzades tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer que la navegació sigui més eficient, i desapareixen en finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per recollir dades d’aquest tipus. Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador que utilitza l’usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, tot permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc. En aquests casos, les cookies són prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir-ne la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços: Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web respectius, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En qualsevol cas, retirarà immediatament qualsevol contingut que pugui transgredir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, tot retirant immediatament la redirecció a aquest lloc web i assabentant les autoritats competents del contingut en qüestió. El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, a fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant, i en compliment del que estableixen als articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat que col·laboren de manera activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o transgredir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que el lloc web conté material que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, li preguem que ho notifiqui immediatament a l’administrador del lloc web. Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir que funcionarà correctament els 365 dies de l’any i les 24 hores al dia. No obstant, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que es produeixin errors de programació, o que hi tinguin lloc causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Direccions IP: Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom del domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador així que es connecta a Internet. Tota aquesta informació queda registrada en un fitxer d’activitat del servidor que permet processar les dades posteriorment per tal d’obtenir mesuratges únicament estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites efectuades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi duen a terme, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, els quals tindran competència suficient per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals del domicili de l’USUARI o el lloc de compliment de l’obligació.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

CET GRAPATS, SLU és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes seran tractades de conformitat amb el que disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Per a què tractem les teves dades personals i perquè ho fem?

Segons el formulari d’on haguem tret les teves dades personals, les tractarem de manera confidencial per aconseguir les següents finalitats:

Al formulari Contacte

Donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició a la pàgina web del responsable.

(per l’interès del letítim responsable, art. 6.1.f GDPR)Enviar comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, redes sociales o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per el responsable i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors i/o proveïdors, amb els que hagi arribat a algun tipus d’acord o promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

(pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR) Realitzar anàlisis estadístics i estudis de mercat.

(per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)Al formulari Sol·licita pressupost

Enviar pressupostos comercials sobre productes i serveis.

(per a l’execució del contracte o precontracte, 6.1.b GDPR) Enviar comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per el responsable i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors i/o proveïdors, amb els que hagi arribat a algun tipus d’acord o promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

(per al consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR) Al formulari d’ E-commerce

Gestionar la seva compra o comanda online, processar el pagament i procedir a l’enviament o activació del mateix en base a les condicions generals de contractació.

(per a l’execució del contracte o precontracte, 6.1.b GDPR) Gestionar, mantenir, millorar o desenvolupar els serveis prestats.

(per a l’execució del contracte o precontracte, 6.1.b GDPR) Realitzar enquestes de satisfacció i qualitat.

(per l’interès legítim del del responsable, art. 6.1.f GDPR) Al formulari Newsletter

Remetre butlletins informatius, novetats, ofertes i promocions online.

(per al consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)

Durant quant de temps guardem les teves dades personals?

Es conservaran durant el temps imprescindible per a mantenir la finalitat del tractament o existeixin prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i, quan ja no siguin necessàries, suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantitzar l’anonimat de les dades o la destrucció total de les mateixes.

A qui facilitem les teves dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers exepte, si fos necessari pel desenvolupament i l’execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals, el RESPONSABLE té subscrits contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de seguretat.

Quins són els teus drets?

Els drets que assisteixen a l’USUARI són:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Dret a l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i, de limitació o oposició al seu tractament.

Dreta a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta ala normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els teus drets:

CET GRAPATS, SLU. Av Guillem Graell, 24 – 25700 La Seu d’Urgell (Lleida). E-mail: administracio@grapats.com

Dades de contacte del delegat de protecció de dades: Manteniments Informatics Professionals, sl, Av. Pau Claris, 44, 25700 La Seu d’ Urgell – dpo@mainprosl.com

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i a l’entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contracte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del presatdor, éssent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’USUARI garantitza que les dadespersonals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de modificar qualsevol modificació de les mateixes.

El RESPONSABLE informa de que totes les dades sol·licitades a través del lloc web son obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’ USUARI. En el cas que no es facilitin totes les dades, no es garantitza que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el disposat a les normatives vigents de protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR y LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitati, mianifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, per els quals son tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitsts per a les que són tractades.

El RESPONSABLE garantitza que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat ques’estableixen al GDPR y la LOPDGDD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada per a que puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de CET GRAPATS, SLU. Av Guillem Graell, 24 – 25700 La Seu d’Urgell (Lleida). E-mail: administracio@grapats.com

Dades de contacte del delegat de protecció de dades: Manteniments Informatics Professionals, sl, Av. Pau Claris, 44, 25700 La Seu d’ Urgell – dpo@mainprosl.com