Les empreses d’inserció són empreses mercantils o cooperativistes que tenen com a principal objectiu la inclusió en el mercat de treball persones en risc d’exclusió.
El nostre és integrar sociolaboralment les persones que estan excloses dels circuits tradicionals d’ocupació, proporcionant-los un treball remunerat i la formació i acompanyament necessaris per a millorar les seves condicions d’ocupabilitat i facilitar l’accés al mercat laboral ordinari.

Per això dissenyem itineraris d’inserció, un conjunt d’actuacions d’orientació, formació i acompanyament, que tenen com a objectiu final augmentar les possibilitats de reincorporar la persona al mercat laboral.

</p style= »text-align:justify »>