FAQ’S

Què entenem per comanda?

La petició d’ús de peces de la vaixella i objectes auxiliars, on cada peça o objecte té un preu assignat.

El cost del servei de vaixella surt més car que si compro plàstic d’un sol ús?

Pel que fa a l’estricte préstec de vaixella, és aproximadament el mateix que si es compra amb plàstic.

Si reservo un servei i per raons extraordinàries no el puc fer servir, puc reclamar la devolució?

Si es podrà sol·licitar la devolució del 100% si l’entrega no s’ha produït i en cas que s’hagi efectuat es pot sol·licitar la devolució del 80% del pressupost de la comanda, no del transport si és el cas.

Si no vull la vaixella i només alguns auxiliars ho puc demanar?

Sí, la comanda només té un requisit: un mínim de 30 euros, iva inclòs.

Quant triguen a tornar-me la fiança?

Cinc dies hàbils a partir data devolució de la vaixella. En retornar la vaixella i auxiliars, es farà recompte de les peces lliurades i, si en falten o estan trencades, s’haurà de pagar el cost de reposició segons els preus establert a la taula de cost de reposició (taula desplegable).

 

S’ha de tornar la vaixella rentada?

No, la vaixella es retornarà sense rentar, però escurada de restes de menjar i de líquids, dins de les mateixes caixes en què s’ha entregat.

En cas de pèrdua o deteriorament d’una peça que cal fer?

Anotar-ho en el full d’incidències i després rebràs la factura del cost de reposició que serà aplicada a la liquidació de la fiança.

En quants dies d’antelació he de sol·licitar la comanda?

La comanda, com a mínim, s’ha de fer quatre dies hàbils abans de la data d’entrega sol·licitada.

Per quants dies és el préstec?

El préstec és per un màxim de quatre dies naturals, a comptar de l’endemà de l’entrega. Si  la devolució es demorés més del termini establert, s’aplicarà la penalització establerta de 10 euros per dia.

Quins sistemes d’entrega i reton hi ha establert?

S’haurà d’elegir una opció d’entrega i retorn de les tres que es descriuen:

  1. A càrrec de la persona interessada a l’Av. Guillem Graell, 24 de la Seu d’Urgell. Horaris de dilluns a divendres de 8h a 17:30 hores (no tanquem als migdies).
  2. En un punt escollit segons mapa web, punts d’entrega, on consta els horaris per cada punt.
  3. En un domicili proposat de qualsevol població que tingui en els seus carrers algun contenidor de recollida de roba de Grapats. La franja d’horaris d’entrega a domicili serà entre 9 i 13 hores del matí, feiners de dilluns a divendres.

Es cobraran 25 euros a l’entrega i també 25 euros al retorn (IVA inclòs), per les opcions d’entrega i retorn numero dos i tres.