FAQ'S

Les empreses d’inserció, són empreses mercantils o cooperativistes, que tenen com a principal objectiu la inclusió en el mercat de treball persones en risc d’exclusió.

L’objectiu és integrar soci-laboralment aquestes persones que estan excloses dels circuits tradicionals d’ocupació, proporcionant-los un treball remunerat i la formació i acompanyament necessaris per a millorar les seves condicions d’ocupabilitat i facilitar el seu accés al mercat laboral ordinari.

L’empresa ha de tenir un objecte social, i per a això, desenvolupen una activitat econòmica de producció de béns i de prestació de serveis en qualsevol sector del mercat, com qualsevol altra empresa.

Els itineraris d’inserció són un conjunt d’actuacions d’orientació, formació i acompanyament, que tenen com a objectiu final augmentar les possibilitats de reincorporar-se a la persona en el mercat laboral.

Cal tenir en compte que les persones que participen d’un itinerari d’inserció a Càritas viuen una situació diferent els uns dels altres, és a dir, es troben en un procés personal i familiar diferent i tenen necessitats i capacitats diferents. Per aquest motiu, els itineraris són personalitzats i consensuats, orientats a treballar capacitats laborals, competències i actituds positives enfront de les exigències de les relacions laborals.

Ecologia integral és una actitud que vol lluitar per un canvi de les idees profundes que sostenen la civilització actual i configuren la nostra relació amb la naturalesa. Qüestiona tota una sèrie d’aspectes del nostre món: la possibilitat d’un creixement sostingut i il·limitat; la creença que la tecnologia podrà resoldre tots els problemes; un sistema econòmic que no quantifica ni valora els costos ecològics.

L’economia circular és, des de la perspectiva mediambiental, una estratègia que té per objectiu reduir tant l’entrada dels materials com la producció de residus, tancant els cicles econòmics i ecològics dels recursos.

Per a aconseguir aquest objectiu, des de Grapats volem facilitar que les peces tinguin una segona vida. Amb la reutilització i reciclatge dels productes tèxtils, sabates i accessoris propiciem l’economia circular.

L’acte de consumir no només és la satisfacció d’una necessitat, sinó que implica col·laborar en els processos econòmics, mediambientals i socials que possibiliten el bé. El consum responsable és un nou estil de vida que pretén millorar les condicions de vida dels éssers humans, els animals i del medi ambient mitjançant un consum ètic.

És un projecte comú a tota la confederació de Càritas a Espanya que té com a objectius principals: la generació d’ocupació social i sostenible, la transparència, la destinació ètica de les peces i el consum responsable, promoure l’economia social i solidària a través de la reutilització, el reciclatge, la donació i la venda de roba usada.

A més de la inserció laboral i la dignificació de la forma en què reben roba aquelles persones que ho necessiten, el projecte està lligat a la protecció del medi ambient.

El residu tèxtil és tota aquella roba de segona mà que es recull en els contenidors. Es pot dividir en tres grups: el reutilitzable (és el que torna a tenir un ús, sigui a través de la venda o la donació), el reciclable (és el que se sotmet a un procés de transformació per a aconseguir nou material, tals com fil reciclat o panells aïllants per a la construcció) i el rebuig (és el que no es pot aprofitar i es transporta en els punts nets per a la seva destrucció.).

Per a valorar la importància del reciclatge i la reutilització tèxtil cal saber que la producció d’un kg de cotó suposa:

  • El consum de 6.000 litres d’aigua.
  • L’emissió de 3,6 quilos de CO2.
  • L’ús de 0,6 quilos de fertilitzants i 0,3 quilos de pesticides

Roba Amiga és una cooperativa que té per objectiu modernitzar el sector tèxtil en termes d’eficiència i rendibilitat, fent el procés de gestió de la roba de segona mà a Catalunya més eficient, per a reduir al màxim els residus tèxtils a través d’un model que promogui la inserció de persones en situació o amb el risc d’exclusió social.

Grapats envia un 50% de la roba que posteriorment s’exporta a països del tercer món, creant llocs de treball i enfortint l’economia local. El 35% es recicla, convertint-la en esborra i filats per a la indústria, el 7% es reutilitza en el territori a través de la venda i donació social i el 8% s’incinera.

És una empresa d’inserció de serveis promoguda i dirigida per Càritas d’Urgell, amb domicili social a la Seu d’Urgell (Pirineu català) i amb destacada presència en el camp del residu tèxtil i en la reutilització d’objectes diversos. La seva forma jurídica és una SLU (Societat Limitada amb Soci Únic) participada en un 100% per Càritas d’Urgell.

Grapats té definit un projecte social que promou la millora de les condicions de vida de les persones, de la quotidianitat de la societat en el seu conjunt, o almenys, dels grups o col·lectius més desfavorits. Així doncs, la missió de Grapats és la de convertir-se en un instrument d’integració social que aporti solucions reals a persones que es troben en risc d’exclusió laboral. A través d’una experiència real de treball i d’itineraris d’inserció personalitzats, ajudem a introduir-les en el mercat laboral professional.

Perquè desenvolupem un model de negoci transformador, integrant al mateix temps el projecte social d’inserció laboral amb el projecte mediambiental de reutilització de béns usats.

El servei d’acolliment de Càritas és la porta d’entrada del procés de selecció de contractació, que té la capacitat de detectar un futur treballador d’inserció i derivar-lo al tècnic / a del programa laboral. Des d’aquí es dissenyen itineraris de formació i s’imparteixen cursos dirigits a preparar a les persones per al seu ingrés al món laboral.

Quan Grapats té la necessitat d’una nova contractació, el director redacta i envia la demanda al responsable del programa de Càritas especificant el lloc de treball a exercir i el perfil professional que ha de tenir la persona. Posteriorment, l’encarregada del programa elabora la proposta dels candidats idonis.

No, des de juny del 2017 Grapats posa en marxa el Projecte Grapats Activa’t amb la contractació de joves amb discapacitat intel·lectual o problemàtiques de salut mental. Se’ls ofereix un contracte de treball amb normativa vigent i sempre assignant-los tasques adequades a les seves possibilitats i capacitats i tenint en compte també, els seus interessos i les seves motivacions.

En tota l’empresa Grapats consta de 21 treballadors, concretament 5 d’inserció, 8 del projecte Grapats Activa’t i la resta d’estructura.

Depèn. El contracte i el sou a percebre varia segons el nombre d’hores treballades a la setmana i el conveniu col·lectiu al qual pertanyen.

En l’àmbit econòmic es paguen els mateixos impostos que qualsevol empresa ordinària.

I a més també tenim els següents:

Aportacions Nougrapats E.I     2017 2018
IVA generat 51.219,89 € 54.888,93 €
Seguretat Social 72.482,75 € 76.019,32 €
Estalvi als ajuntaments taxa abocadors * 21.160,00 € 24.549,63 €
TOTAL 144.862,64€ 157.475,880€

*Estalvi per a la disminució de residu tèxtil. Amb la recollida evitem taxes d’abocament i cost de recollida a les administracions locals (12,07 € / kg)

Sí, rebem subvencions per part de la Generalitat de Catalunya, de l’agència catalana de residus, de Leader, de Càritas, de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i de l’Obra Social de La Caixa.

Sí, és una de les nostres activitats econòmiques principals i passem cada any els controls necessaris.

Sí, Grapats forma part d’aquest projecte de Càritas. Trobaràs la nostra botiga en l’Avinguda Salòria, 34.

Grapats té establertes diferents rutes de recollida de roba que s’han establert perquè siguin el més sostenible, estudiant el màxim la seva eficàcia de recollida de kg i de gestió de recursos. Concretament es realitzen sis rutes diferents, les quals són Guissona, La Seu d’Urgell, Balaguer, Pallars, Vielha i Puigcerdà.

Setmanalment els treballadors de l’empresa recorren aquests municipis que disposen de contenidors per a recollir la roba i el material que arriba es diposita en big-bags. Després de pesar-la, seleccionar-la i sotmetre-la a un procés d’adequació per a la venda, s’envia a la botiga Grapats Moda Re, els Espais Grapats o bé, en la planta de reciclatge de Moda Re a Barcelona…

Grapats té una xarxa de 80 contenidors repartits per tot el territori en 12 municipis, i 5 convenis amb Ajuntaments i Consell Comarcals. Té l’objectiu de recollir el màxim número de kg de roba, per a fer un estalvi mediambiental i crear llocs de treball d’inserció.

Es fa una selecció de la roba que es pugui reutilitzar i estigui en bon estat per a rentar-la i planxar-la posteriorment. Després s’etiqueta i es transporta als diferents punts d’Espais Grapats o a la botiga de roba de la Seu d’Urgell per a vendre-la.

D’altra banda, també es duen a terme donacions a diverses famílies vulnerables o transeünts.

Cal destacar no obstant això, que la capacitat de gestió és bastant limitada, ja que de la roba total recollida anualment (300 mil quilos) podem apartar per a triar 47 mil quilos, la qual cosa suposa el 18’5% del total. Però tampoc aquesta quantitat és apta per a la venda, ja que després del procés de selecció únicament podem aprofitar 6.400 quilos, xifra que representa el 15’7% de la roba que hem triat. Aquesta és la quantitat que destinem a la comercialització via la botiga Grapats Moda Re.

La resta de roba, 40 mil quilos, s’envia a l’empresa Roba Amiga, de Sant Esteban de Sesroviras, que s’encarrega de la gestió final. Així doncs, dels 300 mil quilos que es recullen anualment només es posa a la venda a la botiga 6.400 quilos, xifra que representa el 2’1% del total.

Invertim els guanys en la creació de llocs de treball per als col·lectius més desfavorits, és a dir, els diners obtinguts a través de la venda de la roba són per a crear llocs de treball d’inserció.

Sí. Els centres d’activitats de Càritas d’Urgell i les parròquies canalitzen el procés de donació de la roba i el fan a través dels Espai Grapats. Mitjançant el programa d’acolliment de Càritas se selecciona els beneficiaris de les ajudes socials, als qui se’ls proporciona tiquets que poden canviar per roba a La Seu d’Urgell la donació es realitza a Grapats Moda Re.

Un ampli ventall de roba de dona, home, nens i nenes, bebès, complements i productes per a la llar.

Un ampli ventall de productes de comerç just, artesania i objectes de segona mà. Tots els objectes són reutilitzats i provinents tant de donacions particulars, com de comerços. Grapats Encants és sostenible amb el medi ambient i no utilitza bosses de plàstic.

Càritas d’Urgell disposa d’una xarxa de punts d’atenció que conformen el centre neuràlgic del projecte Espai Grapats, una iniciativa de participació i acció per a la transformació social. Aquests espais físics són generadors d’iniciatives relacionades amb l’economia social i amb els valors emergents, com són la sostenibilitat ambiental i el consum responsable, l’objectiu principal és fomentar la participació comunitària a través d’accions com a campanyes de conscienciació ecològica, promoció del comerç just, donació de roba o tallers de treballs manuals, entre d’altres la funció d’aquests espais no és la de ser un canal de venda de roba, ja que aquesta tasca ja es duu a terme des de la botiga Grapats Roba. Puntualment i per raons estratègiques en la conversió dels robers, facilitem la roba i complements a alguns d’aquests espais per a vendre o donar. Els Espais Grapats es troben en: Guissona, Puigcerdà, Tremp, Balaguer, la Pobla de Segur i Vielha.

Sí, el mitjà de recollida són els contenidors i a partir d’allí, s’agafa la roba i es processa. Pot mirar el mapa de contenidors a la web: www.grapats.com

És un servei que et permet recollir les teves compres fetes per Internet en les oficines de Nougrapats Empresa d’Inserció (C / Mont – darrere estació d’autobusos).

N’hi ha prou amb accedir a www.grapats.com, en l’apartat “Punt de recollida” i emplenar el formulari “registra’t” que trobarà en la part inferior de la pàgina, una vegada realitzat, es generarà un correu electrònic notificant-li que està registrat.

La bugaderia de Grapats cerca ser un model d’economia social en el territori del Pirineu Català, per la seva capacitat d’inserció en col·lectius d’exclusió social i l’ocupabilitat en col·lectius especials. D’altra banda, és un projecte destinat al sector de l’hostaleria (restaurants, cases rurals, hotels) entre altres empreses de la zona i particulars que busquen un servei especialitzat i professional. A més, ens caracteritzem per oferir un servei de proximitat que aposta per la cura del medi ambient, treballant amb energies renovables i no renovables i fomentant la conscienciació ecològica.

El servei de rentavaixella neix a partir d’una col·laboració amb la Mancomunitat d’Urgell que posa a la disposició de les entitats de la població un nou servei de lloguer d’una vaixella reutilitzable per a usar en diverses ocasions (actes, festes, celebracions populars, etc.). D’aquesta manera, es redueix l’ús de plats, gots i coberts de plàstic d’un sol ús que acaben en les escombraries com a deixalla i que per tant, no es reciclen. Així doncs, es redueixen residus, es fomenta la reutilització dels recursos i matèries primeres i s’incrementa la qualitat de la recollida selectiva, la prevenció i la recuperació d’objectes i materials als quals se’ls pot donar una segona vida. A Grapats ens ocupem de preparar i rebre les comandes de cada entitat i del servei professional de neteja. L’ús de la vaixella reutilitzable, a part dels beneficis per al medi ambient, per l’estalvi de material i la reducció de residus que suposa, també aporta beneficis socials, ja que contribueix a la reinserció laboral i social.

El servei de missatgeria ecològica neix amb l’objectiu de reduir les emissions de CO2 de les activitats de distribució i moviment de mercaderies i generar un impacte positiu per a la societat i el medi ambient. A través d’un conveni amb l’empresa Koiki, des de Grapats volem canviar la forma de lliurar i recollir paquets dins de la Seu d’Urgell utilitzant sistemes de transport 100% ecològics. Així evitem que els camions de les empreses de distribució circulin pels carrers de la ciutat, ja que ens porten les mercaderies i nosaltres les repartim a peu. Aquest servei dóna treball permanent a un treballador del nostre programa ACTIVAT, dirigit a la inserció sociolaboral de persones amb diversitat funcional.

Servei de mudances i transport Disposem d’un servei de recollida d’objectes diversos en bon estat, poc voluminosos i que puguin ser reutilitzats per altres persones. Pot consultar la nostra xarxa de contenidors en la web www.grapats.com o bé, pot posar-se en contacte amb nosaltres en el telèfon 973 360 426 / extensió 4 i li recollim a domicili en cas que el volum sigui important.

Càritas li ofereix la possibilitat de formar part d’un projecte estimulant i solidari. És per aquest motiu que pot entrar al nostre equip fent-se voluntari i participant dels diferents projectes que duem a terme, pot fer-se soci aportant una quantitat econòmica a través dels canals habituals (web, compte corrent) i també pot aportar el seu granet de sorra donant-nos els objectes i la roba que ja no utilitza.