Compromís

 

Missió

La missió de Grapats és la d’esdevenir un instrument d’integració sociolaboral,  donant oportunitats a persones que es troben en risc d’exclusió laboral, mitjançant una experiència real de treball i la millora professional, amb itineraris de formació personalitzats.

Visió

La visió de Grapats és la de ser el referent territorial en els projectes  d’economia social i solidària, tant per la seva capacitat d’inserció i ocupació amb els col·lectius especials, com per la qualitat dels serveis que presta i per la innovació constant i el treball en xarxa.

 

Valors

  • La persona, centre de la nostra acció i protagonista de la seva vida
  • Proposta d’un model alternatiu d’economia social i solidària.
  • Compromís amb la sostenibilitat del planeta.
  • Una gestió ètica i transparent amb els residus textils.
  • Foment del treball en xarxa.
  • Participació ciutadana mitjançant el voluntariat.