És un sistema comercial solidari i alternatiu que pretén millorar les relacions comercials dels productors mes desafavorits enfront de les injustícies del comerç tradicional, afavorint el seu desenvolupament social i econòmic.

El moviment de Comerç Just pretén corregir les desigualtats existents en les relacions comercials internacionals i promoure alternatives de consum més respectuoses, basades en la participació de persones i comunitats, en  l’empoderament, la transparència, les qüestions de gènere i la sostenibilitat ecològica.

Principis del comerç just

  1. Creació d’oportunitats per a productores en  desavantatge econòmica.
  2. Retribució dignapel treball.
  3. Transparènciaen les relacions comercials i rendició de comptes.
  4. Desenvolupament de capacitats per a una independència del productor/a.
  5. Eradicació de l’explotació
  6. Beneficis socialsper a les comunitats
  7. Respecte del medi ambient.
  8. Equitat de gènere: es dóna valor i es recompensa el treball de la dona.

Disposem de productes de comerç just a la botiga Encants ubicada al carrer Canonges, 5 i als centres d’activitat de Caritas d’Urgell.