FAQ’S

1. QUÉ HE DE FER PER SOL•LICITAR EL SERVEI DE LLOGUER?

Simula la teva comanda en la web Grapats.com / lloguer de vaixelles
reserva la comanda amb un mínim de 2 dies abans data recollida , sense comptar en aquest dos dies els dissabtes i festius. P.e. un a comanda pel dilluns es te que haver sol•licitat com a mínim el dijous anterior .

2. QUE PUC DEMANAR?

Qualsevol peça de qualsevol dels nostres catàlegs. Lloguem per peces, no per catàleg.

3 HI HA UN MINIM DE PECES PER COMANDA?

No, però si hi ha un mínim de cobrament: de 35,00€ iva inclòs.

4. QUAN I A ON PUC RECOLLIR O RETORNAR?

De dilluns a divendres laborables, i des de les 8 fins a les 17 hores.

5. QUANS DIES TINC PER RETORNAR-LA?

En els 3 dies posteriors a la data de recollida. Així que si la recollida es el dia 18 , s’ha de tornar el dia 21 com a molt tard. Si aquest dia és festiu , o dissabte i diumenge , es el primer dia laboral següent.

6. COM S’HA DE TORNAR LA VAIXELLA?

En les mateixes caixes que s’han facilitat en l’entrega. Les peces han d’estar escurades de líquids i de menjar i col•locades de la mateix manera que es van rebre.

7. HI HA TRANSPORT

La recollida i entrega sempre es a càrrec dels sol•licitant, però hi ha l’opció de sol•licitar-ho a banda en el mateix moment de fer la reserva.

8. QUE FAIG EN CAS DE PERDUA O DETERIORAMENT D’ALGUN OBJECTE?

Fes-nos arribar, en el moment de la devolució del material, omplert el full d’incidències Al cap de vuit dies , com a màxim , rebràs un correu electrònic amb la factura de liquidació segons taula cost reposició i també de penalitzacions ocasionades.

9.. QUAN I COM EM TORNARAN LA FIANÇA

Com a màxim vuit després del retorn de la comanda. En el cas de liquidacions per pèrdua o deteriorament de peces serà compensada amb la fiança. L’abonament es realitzarà en la mateixa targeta de pagament

10. PUC SOL.LICITAR LA DEVOLUCIÓ DE LA RESERVA EN CAS DE DESITIR DEL SERVEI

Es podrà sol•licitar la devolució del 100 % si l’entrega no s’ha produït Aquest tràmit caldrà sol•licitar-ho al correu : info@grapats.com , pel que tot seguit serà retornada la factura pagada amb abonament a la mateix targeta que es va fer servir pel pagament .
En el cas que s’hagi efectuat l’entrega i no s’hagi utilitzat el servei , es pot sol•licitar la devolució del 80% del pressupost de la comanda, no del transport si es el cas. Per la liquidació del 80% també es farà amb abonament a la mateix targeta que es va fer servir pel pagament, com a màxim 5 dies després de la devolució.