SERVEI DE BUGADERIA PER A NEGOCIS

El preu del servei es determina segons la quantitat i el tipus de roba.

El servei de bugaderia inclou:

  • Rentat, assecat, planxat i doblat.
  • Tractament de taques de forma personalitzada amb productes acurats per a cada tipus de taca.
  • Segona rentadora per a les peces que amb el primer rentat no hagin assolit la qualitat que nosaltres exigim al nostre servei.
  • A més, tenim un servei de recollida i entrega setmanal, per les poblacions de la Seu d’Urgell i rodalies (fins a 10 km).

Els viatges fora dels predeterminats per l’empresa tindran un cost:

  • 10 € / viatge per a negocis a la Seu.
  • 25 € / viatge per a negocis fora de la Seu.

Les rutes de la recollida i entrega seran en dilluns i dimecres, si és festiu el següent dia hàbil.

Per la recollida la roba, haurà d’estar col·locada en sacs facilitats per Grapats.

Horaris: laborables de dilluns a divendres de 8:00 h a 17:30 h.

Telèfon: 621 275 319.

SERVEI DE RENTING TEXTIL

Amb aquest servei, el cost fix en roba de bugaderia es transforma en un cost variable en funció exclusivament de l’ocupació de cada establiment. La bugaderia Grapats  posa a disposició del client la quantitat de roba necessària per al seu correcte funcionament i s’encarrega dels reemplaçaments de roba necessaris.

Què inclou un contracte de rènting tèxtil?

  • Dotació de les peces necessàries per a l’empresa o establiment.
  • Rentat de peces periòdicament.
  • Substitució i manteniment d’un estoc de tèxtils dins de l’establiment.
  • Recollida i lliurament de roba